Skip to content

transparència

Informació institucional, econòmica i administrativa

L'Associació Sant Joan de Déu Catalunya, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una entitat sense afany de lucre que es va constituir el 29 d’abril de 2019 i que es troba registrada al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 65943 i en el Registre de grups d’interès de la Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb el número 9015-675820/2019.

Des de l’Associació Sant Joan de Déu Catalunya estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal i com contempla la Llei 19/2013 de transparència. Per això, hem fet una aposta decidida i hem creat aquest espai dins la web per a què tota aquesta informació sigui de fàcil accés i intentem adaptar-la per a què sigui clara i entenedora.

A través del present Portal de Transparència, l’Associació Sant Joan de Déu Catalunya compleix amb aquesta obligació de publicitat activa i desitja seguir mostrant el seu compromís total amb la transparència en tots els aspectes del seu funcionament i en el desenvolupament de les seves activitats, com ha realitzat a tot moment. Confiem que el present portal resulti d’utilitat per complir dita objectiva de transparència en la gestió i accés a la informació.

Bon govern i bones pràctiques de gestió

En compliment de l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, en tant que com a Associació de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, l’entitat està adherida i es guia pels següents documents: