Skip to content

ENTITATS INTEGRANTS

Sota el concepte de Hospitalitat es cuida l'acollida, la promoció de la salut, l'acompanyament i el compromís en les realitats més vulnerables de cada època i societat

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una institució catòlica que te cura de l’acollida, de la promoció de la salut i de l’acompanyament de les persones més vulnerables. Té el seu origen al segle XVI, i actualment és present en 55 països d’arreu del món. Està formada per 1.061 germans, uns 45.000 col·laboradors, 8.000 voluntaris i més de 300.000 donants.

L’Associació Sant Joan de Déu pertany a la Província d’Aragó-Sant Rafael, que inclou les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Madrid, Múrcia i Navarra. En aquest territori els Germans gestionen 27 centres, tres d’ells de manera participada, i es compta amb més de 6.000 treballadors, més de 2.000 voluntaris i 54 Germans. La Província també té presència i col·labora amb diverses fundacions de caràcter bioètic, social, de cooperació o assistencial que són afins a la seva missió.

Sota el concepte d’Hospitalitat, l’Orde de Sant Joan de Déu te cura de les realitats més vulnerables de la nostra societat des d’un concepte ampli d’universalitat i afavorint la professionalitat. El treball que realitza l’Orde és visible a través de centres sanitaris, socials, docents, investigadors i de comunitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit en molts casos amb altres institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb les que hi ha una afinitat en la motivació i una visió compartida.

L’Orde Hospitalari està considerat una de les majors organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre. Des del valor de l’Hospitalitat vol impulsar el desenvolupament i el benestar de la nostra societat.

PROJECTES: