Skip to content

QUI SOM

sobre l'associació

L’Associació Sant Joan de Déu Catalunya és una entitat sense afany de lucre constituïda l’any 2019 i integrada per 11 entitats sanitàries, socials, docents i investigadores de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, a més de la mateixa entitat religiosa.

L’Associació Sant Joan de Déu Catalunya té per objectiu impulsar programes dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Les entitats integrants de l’Associació són les encarregades de realitzar l’acció social, sanitària i sociosanitària que promovem des de Sant Joan de Déu.

L’Orde també treballa amb diferents àrees de les Administracions públiques (local, regional, nacional o internacional) amb vocació d’assumir un rol de lideratge dins la societat, monitoritzant i proposant polítiques públiques, oferint recursos i serveis per a millorar la vida de les persones, centre de la nostra atenció.

La cartera de serveis de les entitats que integren l’Associació, contempla diversos àmbits d’actuació: Atenció bàsica (atenció i acompanyament social en salut, sociosanitari i social),  Llar (serveis d’acollida residencial, habitatge, atenció domiciliària,…), Ocupació (formació, orientació i inserció laboral a la comunitat; treball amb suport: activitats ocupacionals, prelaborals, Centre Especial de Treball, empreses d’inserció, empresa ordinària; serveis d’oci i participació,…) i Protecció jurídica (suport a l’exercici de la capacitat i presa de decisions, orientació i protecció internacional,…).

Els primers passos de l’Associació han estat dirigits a sol·licitar les subvenciones per a programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF de l’àmbit de polítiques socials que convoca la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

OBJECTIUS:

Impulsar

programes dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

POSICIONAR

tant a nivell nacional com estatal a l’Associació SJD Catalunya com a entitat referent en el territori en la gestió de programes que millorin l’atenció als col·lectius descrits ens els seus estatuts (infància, dependència, discapacitat, salut mental, immigració, etc.).

SENSIBILITZAR

la població en general sobre els col·lectius atesos a través de la divulgació de les iniciatives (estudis, jornades, campanyes, etc.) desenvolupades tant per l’Associació com per els seus centres adscrits.

aconseguir la complicitat i participació

dels steakholders: administracions públiques, institucions i empreses privades, voluntaris, proveïdors, altres centres de la OHSJD…

EDITAR I/O DIVULGAR

les publicacions, programes, iniciatives dels socis.