Skip to content

Tutorització de dones en procés d'inserció laboral

La Fundació d’Atenció a la Dependència SJD aposta per un projecte d'inserció laboral de dones en risc d'exclusió social com a cuidadores de persones en situació de dependència en el seu domicili en condicions laborals adequades. En la nostra experiència, el perfil habitual de persona cuidadora és una dona, estrangera, en una família monomarental amb fills a càrrec. Aquest procés pretén trencar el cercle de pobresa en les que es veuen generalment sotmeses, promovent llocs de treball de llarga durada i dignes en un sector amb altes expectatives de contractació.

El programa Tutorització de dones en procés d’inserció laboral pretén establir una borsa de treball de l’entitat que integri dones formades en atenció domiciliària; afavorir la inserció laboral mitjançant l’adequació de les característiques individuals de la cuidadora i les necessitats específiques de la persona o família a atendre; establir un seguiment i suport a l’activitat laboral i la formació continuada de la persona cuidadora; assegurar la progressió de l’aprenentatge i d’integració de competències professionals i afavorir la continuïtat a l’ocupació de les dones inserides.

El procés de selecció dels participants es realitza mitjançant un conveni amb Càritas BCN. Els referents d’inserció d’aquesta entitat i els referents de formació i d’inserció de la FAD-SJD, treballen de forma conjunta en la selecció de les persones en situació o risc d’exclusió social amb perfil de cuidador/a. El procés de formació és gratuït pels alumnes.

CENTRE:

Fundació d’Atenció a la Dependència SJD

PERSONES BENEFICIÀRIES:

75 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Dona i maternitat, Dependència

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

11.587,43€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.