Skip to content

Treball social

La pobresa infantil té importants conseqüències sobre les trajectòries vitals d'aquells que la pateixen i cal pensar que la pobresa infantil d'avui pot convertir-se en exclusió social adulta en el futur. Des de l'Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, on s'està convençut que l'atenció a la persona malalta implica una tasca molt més àmplia i global que l'estrictament mèdica, es treballa amb el nen o la nena i amb la seva família per poder oferir suport a totes les situacions d'alta vulnerabilitat i pobresa que es detectin.

Una de les dificultats més detectades per l’equip assistencial i que arriben al Servei de Treball Social del centre són els problemes econòmics que genera una malaltia greu, habitualment crònica, que implica una alta vinculació amb l’hospital i durant un llarg període de temps. Cal dir que hi ha grups familiars que ja patien dificultats econòmiques prèviament i que la malaltia empitjora moltíssim la situació.

Moltes famílies han de veure com un dels progenitors ha de deixar de treballar per dedicar-se a la cura de l’infant malalt i comencen a afrontar despeses que abans no tenien. Allotjar-se fora de casa durant llargs períodes degut a l’ingrés d’un fill o una filla, esmorzar, dinar i sopar tots els dies a l’hospital, haver de desplaçar-se diàriament per rebre tractament, finançar reparacions d’audiòfons, noves ulleres, ortodòncies imprescindibles per deglutir, o comprar llits articulats per casa quan la malaltia ho fa imprescindible, són només algunes de les despeses que han d’assumir de manera obligada.

L’equip de treball social també dona suport a domicili per pares i mares que tenen cura del seu fill o filla amb greus patologies. Organitzen el retorn a casa ì contacten amb els serveis de l’entorn (escola, serveis socials bàsics, centre d’atenció primària) per assegurar la continuïtat de l’acompanyament. I donen continuïtat en casos concrets com visites domiciliàries per a  famílies amb nens o nenes  amb malaltia crònica o final de vida. Totes aquestes accions, contraresten els efectes d’exclusió social i eviten que les famílies caiguin per sota del mínim de qualitat de vida.

A través del programa d’atenció d’urgència a les famílies en risc d’exclusió i alta vulnerabilitat es concedeixen diferents línies d’ajudes:

  • Alimentació: generalment despeses de restaurant i cafeteria.
  • Transport: bitllets d’autobús per el desplaçament familiar a l’Hospital.
  • Ajudes puntuals en metàl·lic per a despeses en farmàcia i pròtesi (part no coberta pel sistema sanitari), serveis de traducció (per a famílies estrangeres) i ortodòncia (en situacions de salut greus).
  • Allotjaments: per a les famílies desplaçades d’altres comunitats, especialment en els casos en què l’infant estigui ingressat a la UCI (Unitat de Cures Intensives) o neonatologia, sempre que no puguin assumir el cost d’un hotel.

En l’atorgament d’ajudes econòmiques a les famílies amb infants malalts, el Servei de treball social de l’Hospital prioritza aquelles famílies que es troben en una situació de major fragilitat, amb patologies greus que provoquen un fort impacte a les famílies i amb patologies de caràcter crònic i les seves conseqüències.

CENTRE:

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

3.800 families (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)

COL·LECTIU:

Infància i joventut, Risc d’exclusió social, Família

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari, Social

SUBVENCIÓ:

31.440,58€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.