Skip to content

TEVI: PROGRAMA PER A INFANTS TESTIMONIS DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Un de cada cinc nens atesos en un centre de salut mental és testimoni de violència a casa. Les conseqüències de presenciar aquesta violència per part d'un ésser estimat són devastadores: trastorns d'estrès posttraumàtic, problemes socials, aïllament, baix rendiment escolar i repetició de patrons de conducta.

El projecte TEVI (TEstimoni de VIolència) neix per a detectar aquestes situacions i oferir un abordatge terapèutic que permeti superar els problemes psicopatològics causats o agreujats per l’exposició a la violència i recuperar les dinàmiques de relació que aquesta violència altera. Per tant, es treballa per detectar tots els casos possibles, millorar el diagnòstic i oferir-los el millor tractament. Al llarg de 2018, els professionals del programa TEVI van valorar 8.725 nens i nenes i van realitzar una intervenció clínica amb 441 d’ells.

Seguint els principis generals de la intervenció psicològica s’ofereixen 4 modalitats de teràpia: teràpia grupal; teràpia individual per abordar els aspectes més íntims del trauma; teràpia mare fill/-a, que aborda la relació entre aquest i el progenitor no agressor (la majoria de les vegades la mare) per millorar la relació entre tots dos; i en quart lloc, i com a complement de la teràpia mare-fill, una teràpia específica assistida amb animals, amb l’objectiu de canviar la identificació amb l’agressor que sovint experimenten els infants.

TEVI és l’únic programa integrat a la xarxa de salut mental infantil i juvenil pública que existeix a Espanya i fins ara ha estat finançat amb donacions. Inclou un protocol que té com a objectiu detectar, en l’àmbit de l’atenció primària o al centre de salut mental, quins nens i nenes estan exposats a una situació de violència domèstica o de gènere, per tal de dur a terme una intervenció clínica amb ells.

TEVI no forma part de la cartera de serveis del Servei Català de Salut, tot i que el programa té el reconeixement i suport escrit de la Direcció General del Pla director de Salut Mental i Addiccions. Segueix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, i forma part del circuit de detecció i acció de violència de gènere a la comunitat. En aquest sentit, es coordina i treballa en xarxa amb els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, serveis de salut mental d’adults, serveis socials, cossos de seguretat, ensenyament, pediatres i Departament d’Igualtat de l’Ajuntament.

CENTRE:

Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

2.832 persones (any 2020)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Baix Llobregat

COL·LECTIU:

Infància i joventut, Famílies

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari

SUBVENCIÓ:

41.520,76€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.