Skip to content

programa de suport a la vida autònoma

La situació de les persones que es troben sense llar té una dificultat afegida quan existeix una patologia mental severa de base. El programa de Suport a la Vida Autònoma de la Fundació Germà Tomàs Canet, que es realitza des de l'any 2012, ofereix un servei que inclou l'habitatge amb el suport de professionals especialitzats en l'atenció a la salut mental per tal que aquestes persones puguin viure en la comunitat.

La Fundació Germà Tomàs Canet disposa d’habitatges amb suport socioeducatiu per tal que les persones ateses al servei de tutela puguin adquirir l’autonomia suficient per viure de manera independent. Això els permet accedir a un espai residencial digne i estable. Des que es va començar a implantar aquest programa s’ha constatat una millora de la qualitat de vida de les persones usuàries. Això repercuteix de manera molt positiva en la seva estabilitat personal, reduint el nombre d’ingressos o recaigudes.

Els habitatges compten amb professionals especialitzats que fan seguiment de l’evolució de les persones usuàries en coordinació amb la resta d’equips implicats. El programa ofereix diferents activitats per promoure l’autonomia, la qualitat de vida i la socialització de les persones ateses: activitats lúdiques, sortides d’oci i temps lliure, etc. L’estada és temporal i depèn del procés individual de cada persona.

El projecte aporta un enfoc de génere atenent especialment la situació de les dones amb malaltia mental i incideix clarament en la lluita contra el sensellarisme, des d’un plantejament general d’aquesta problemàtic fins a una atenció específica centrant-se en un col·lectiu doblement vulnerable pel fet de la seva malaltia mental i l’estigma social que genera.

Actualment es disposa de 8 pisos, 6 a la ciutat de Barcelona amb 16 places i 2 a la ciutat de Lleida amb 4 places.

CENTRE:

Fundació Germà Tomàs Canet

PERSONES BENEFICIÀRIES:

33 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona i Lleida

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió social, Sensellarisme, Salut mental

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

72.883,87 €

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.