Skip to content

openllars

El nombre de persones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona no ha deixat d'augmentar durant els últims anys. Segons dades del diagnòstic elaborat l'any 2018, 2.130 persones van ser ateses a equipaments específics amb caràcter temporal, com albergs o centres residencials d'inclusió, i 956 persones es troben dormint al carrer.

Sant Joan de Déu disposem de places residencials en albergs i habitatges i des del 2015 som gestors del programa municipal de l’Ajuntament de Barcelona Primer la Llar basant-se en la metodologia Housing first. Durant el 2020 vam gestionar 76 habitatges, on hi viuen 132 persones (veure memòria).

A través del programa Openllars comprem i instal·lem mobiliari i electrodomèstics per actualitzar i renovar els habitatges: somiers, matalassos, sofàs, armaris individuals, mobiliari per a les sales comunes, etc. A més optem per renovar els electrodomèstics més bàsic de la llar com la nevera, la rentadora, radiadors, televisors o ventiladors.

Durant el 2020 s’ha renovat el mobiliari de 20 habitatges que ja estaven en funcionament i s’han moblat 5 habitatges nous. Al 2021 es vol continuar amb la renovació d’alguns habitatges en funcionament (10) així com moblar nous habitatges (17). A més, segons una diagnosi de necessitats detectades, optarem per renovar els electrodomèstics més bàsics de les 10 llars ja en funcionament com la nevera, la rentadora, radiadors, televisors, ventiladors, mobiliari de cuina i plats de dutxa dels 10 que no van entrar en l’anterior convocatòria. Això millorarà les condicions de vida d’unes 85 persones.

CENTRE:

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

85 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Sensellarisme

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

80.160,17€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.