Skip to content

Programa d'estimulació cognitiva multimèdia

Al nostre entorn, s'està produint un increment molt considerable del nombre de persones majors de 65 anys i, en especial, un gran augment del col·lectiu de població major de 80. L'envelliment és l'expressió d'un èxit humà, però també afavoreix l’aparició de malalties cròniques i degeneratives que poden produir algun tipus de dependència, funcional o cognitiva.

Diversos estudis evidencien que si les persones amb demència reben una estimulació cognitiva complementària als tractaments farmacològics potencien les capacitats preservades i fan que els processos de deteriorament siguin més lents. Però a més, l’estimulació cognitiva per ordinador per a usuaris que pateixen malalties cognitives de diferent grau de deteriorament redueix l’apatia i anhedònia que generalment caracteritza aquest tipus d’usuari.

A Sant Joan de Déus Serveis Sociosanitaris, aquestes teràpies es desenvolupen a partir del disseny individualitzat dels exercicis d’estimulació per a cada pacient com permeten els programes Neuronup i Smartbrain i Guttmann. Els exercicis a realitzar son els que el pacient necessiti treballar segons el seu nivell de deteriorament, i sota valoració psicològica, en les diferents funcions cognitives (orientació, atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, pràxies, gnosies, habilitats visoespacials).

CENTRE:

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Persones amb pluripatologies, majoritàriament persones grans amb deteriorament cognitiu

ÀMBIT TERRITORIAL:

Baix Llobregat, Barcelonès

COL·LECTIU:

Gent gran, Dependència

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari

SUBVENCIÓ:

13.525,94€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.