Skip to content

MILLORA DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ INTEGRAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La intervenció planteja implantar diversos programes d'inclusió comunitària tant a Sant Joan de Déu Terres de Lleida com al Parc Sanitari Sant Joan de Déu fonamentat no només en les necessitats, sinó en les capacitats i inquietuds de la persona. L'objectiu és que les persones amb discapacitat intel·lectual se sentin cada dia més felices, autònomes i la societat les consideri integrades en la comunitat.

La inclusió de les persones amb discapacitat en els diversos àmbits de la vida social suposa una exigència del ple respecte als drets humans i això comporta assumir que s’han de disposar dels mitjans perquè tots els ciutadans, independentment dels obstacles i condicions que els afectin, vegin cobertes les seves necessitats en condicions d’igualtat.

Les situacions de discapacitat evolucionen  al llarg de la vida de la persona. Les seves necessitats de suport per desenvolupar el seu pla de vida, també. Per això, l’atenció centrada en la persona té un caràcter processual i exigeix que contingui la flexibilitat suficient per realitzar reajustaments permanents i adoptar decisions i mesures ajustades a cada moment.

L’atenció centrada en la persona enllaça i es complementa amb la inclusió social.  Consisteix en una estratègia de desenvolupament comunitari i de la igualtat d’oportunitats de totes les persones amb discapacitat. Amb aquesta finalitat la intervenció en planteja des de dos espais d’intervenció:

Sant Joan de Deu Terres de Lleida, té necessitat de mantenir la continuïtat de serveis que facilitin l’atenció integral que demanden els 363 discapacitats acollits en el seu centre, en règim de curta/mitja/llarga estada. En aquest sentit el programa recull aquells que pretén promoure la seva autonomia personal en el seu entorn social i familiar, i més en aquesta situació en la qual la majoria d’ells no tenen família i aquells que la tenen estan en una situació precària que no pot ni assumir l’atenció dels nois, ja que la majoria d’ells estan greument afectats per una discapacitat psíquica.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha promogut accions en favor de la plena participació en la cultura, en aliança amb les administracions locals i equipaments culturals de referència local.

CENTRE:

SJD Terres de Lleida
Parc Sanitari SJD

PERSONES BENEFICIÀRIES:

555 Persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Províncies de Lleida i Barcelona

COL·LECTIU:

Salut mental, Discapacitat, Risc d’exclusió social

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari, Social

SUBVENCIÓ:

21.981,58 €

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.