Skip to content

MILLORA DE LA LLAR SANT JOAN DE DÉU (MANRESA)

La Llar SJD acull diversos serveis dedicats a l'acollida i atenció de persones en situació de vulnerabilitat. El centre té prevista la modernització de les finestres d'una part de l'equipament per tal de reduir el consum de gas i millorar la confortabilitat de les persones que hi resideixen.

L’any 2013 l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu va adquirir l’antiga residència de les Germanetes dels Pobres de Manresa, i va cedir la gestió de l’equipament a la Fundació Germà Tomàs Canet (FGTC) donat que era l’entitat social de l’Orde que ja portava anys al territori gestionant projectes socials, concretament al projecte Mosaic, que es desenvolupa a l’edifici del mateix nom.

Es tracta d’un conjunt d’edificacions que van créixer a partir d’un nucli inicial amb un claustre central al voltant del qual s’han anat ubicant diversos serveis: servei de dutxes socials,  unitat dependent per a persones en règim penitenciari en 3er grau, programa de Protecció Internacional, servei de tutela per a persones amb malaltia mental i centre residencial d’emergències socials.

Actualment la Llar Sant Joan de Déu, tot i que es troba en una situació habitable, requereix una important millora: la substitució de les actuals finestres de tota la casa per finestres noves, d’alumini i més eficients energèticament. Amb la proposta d’atorgament de subvenció rebuda, es pretén mantenir la substitució de les finestres de la primera planta del claustre.

CENTRE:

Fundació Germà Tomàs Canet – Llar Sant Joan de Déu (Manresa)

PERSONES BENEFICIÀRIES:

1112 Persones (2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Manresa i altres municipis del Bages

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Refugiats

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

49.875 €

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.