Skip to content

Tractem bé. Prevenció i atenció del maltractament
a les persones grans

Les persones grans usuàries de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, a banda de patir algun tipus de malaltia degenerativa o altres circumstàncies que afecten a la seva capacitat d’obrar i augmenten la seva dependència, se’ls afegeix la problemàtica de patir un greu aïllament social que els situa en una posició de greu vulnerabilitat i de risc de patir algun tipus de maltractament. La dificultat més gran a l’hora d’abordar el maltractament vers les persones grans rau en la seva invisibilitat.

El maltractament és un fenomen multifactorial i molt complex, causat per una conjunció de factors personals, familiars i de l’entorn. El risc de patir maltractament està estretament relacionat amb situacions d’aïllament social i amb persones de nivell de renda baix, dues característiques que pateixen la majoria de les persones usuàries de la nostra entitat.

El 60% de les persones grans que atén la Fundació Nostra Senyora dels Àngels víctimes d’algun tipus de maltractament, són dones.

El projecte Tractem bé vol donar resposta a aquesta problemàtica treballant, per una banda, per millorar la sensibilització de la població i promocionar el bon tracte a les persones grans en situació de dependència i, per altre banda, donant eines i recursos als professionals per aconseguir una ràpida detecció i una eficaç atenció multidisciplinar.

El projecte es va iniciar l’any 2018 amb la complicitat de l’Obra Social La Caixa que va aportar una part del pressupost per al període 2018-2019. Des de la nostra entitat i en base a l’experiència adquirida en el transcurs del projecte pilot valorem necessari donar continuïtat al projecte durant els pròxims anys.

CENTRE:

Fundació Nostra Senyora dels Àngels

PERSONES BENEFICIÀRIES:

1450 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Província de Barcelona

COL·LECTIU:

Gent gran, Dependència

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

3.452,57€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.