Skip to content

LLAR AMB SUPORT PER A JOVES AMB TRASTORN MENTAL

El programa La meva llar té per objectiu acompanyar el procés d’emancipació de joves tutelats i extutelats amb problemàtica de salut mental i/o addiccions, els quals requereixen una intervenció psiquiàtrica i psicològica especialitzada així com una intervenció psicoeducativa. Es tracta d'una proposta innovadora, capaç d'acompanyar situacions d'alta complexitat associades a vulnerabilitat clínica, familiar i/o social, tant dels i les joves amb trastorn mental com de les seves famílies i/o referents socials.

A la Unitat Terapèutica (UT) del Centre Educatiu Els Til·lers, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu atén adolescents  de 14 a 21 anys que presenten problemes de salut mental i/o addiccions i  han comés conductes transgressores que han requerit la intervenció del sistema judicial de menors. Per evitar que alguns d’aquests joves, amb una complexa situació familiar o social, acabin en situació sense sostre, s’ha posat en marxa un programa d’habitatge amb suport temporal d’inserció social.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu disposa d’un pis al municipi de Mollet del Vallès adequat i adaptat per a la realització d’aquest projecte. El pis es va inaugurar a principis de l’any 2018. A més, el Parc disposa dels equips professionals necessaris per a la prestació del suport i acompanyament als beneficiaris del projecte, així com per a la gestió i administració d’aquest.

CENTRE:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

PERSONES BENEFICIÀRIES:

18 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Mollet del Vallès

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió social, Infancia i joventut, Salut mental

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social, Sanitari

SUBVENCIÓ:

8.988,02€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2021.