Skip to content

Servei d’Inserció Laboral per a persones
amb trastorn mental

Els Serveis d'Inserció Laboral del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (Servei d'Inserció Laboral d'Esplugues, Serveis Prelaborals de Sant Boi i El Prat de Llobregat) treballen per a facilitar la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental que volen iniciar un projecte laboral. L’objectiu és millorar la seva ocupació garantint un lloc de treball en condicions d’igualtat i sense discriminació.

Les persones que acudeixen als Serveis d’Inserció del PSSJD presenten serioses dificultats per pagar-se el desplaçament als serveis d’inserció i/o formació, homologar titulacions que requereixen traducció a l’ambaixada d’origen i destinació, adquirir el vestuari de treball, finançar-se permisos i acreditacions especialitzats (Carnet de carreter, Prevenció de Riscos Laborals, Manipulació d’Aliments, Carnet de vigilant,…), contractar una Assegurança de Responsabilitat Civil durant un període de pràctiques en empreses, reforç escolar, idiomes (immigrants que han d’aprendre l’idioma abans d’accedir al món laboral), o cursos d’actualització i accés a les noves tecnologies. És per això que el Servei d’Inserció no només treballa sensibilitzant al sector empresarial i enfortint la xarxa de contactes amb entitats i empreses, sinó sobretot dissenyant un itinerari personal d’inserció que millori les condicions d’ocupabilitat.

El Servei d’Inserció Laboral segueix el model (IPS Individual Placement and Support), creat pel Centre d’Investigació Psiquiàtrica de Dartmouth als Estats Units i amb una experiència de 20 anys d’aplicació en diferents territoris dels Estats Units i d’Europa. La metodologia IPS s’orienta a identificar les diverses fortaleses i les capacitats de les persones que pateixen trastorns mentals i que, motivades per desenvolupar el seu projecte laboral, tenen dificultats a l’hora d’aconseguir una feina en una empresa ordinària i en igualtat d’oportunitats. Les característiques del Servei d’Inserció Laboral del Parc Sanitari el converteixen en un recurs ideal per desenvolupar la metodologia IPS.

D’altra banda, és previst seguir ampliant la formació dels equips professionals especialitzats en Inserció Laboral per tal que puguin atendre la creixent demanda d’ocupació de persones que són ateses als Serveis de Rehabilitació Comunitària.

CENTRE:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

PERSONES BENEFICIÀRIES:

255 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Esplugues de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Castelldefels

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Salut Mental i Addiccions

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

24.616,64€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.