Skip to content

HOUSING FIRST LLEIDA

Una vida perllongada al carrer porta associades moltes malalties físiques i mentals que no es poden abordar sense un entorn de seguretat i privadesa.

Mitjançant els programes d’habitatges individuals de Sant Joan de Déu s’ofereix aquest espai i s’acompanya socioeducativament a les persones participants perquè puguin anar recuperant les seves capacitats. Des de fa anys apostem pel model Housing First, en el qual el participant se li ofereix un habitatge no condicionat, permanent i individual i, a canvi, es requereix el compromís d’acceptar una visita setmanal, contribuir amb una petita part al cost del lloguer, respectar la convivència veïnal i acceptar ser avaluat. La persona és el centre de la intervenció i se l’acompanya i se li dona durant el procés de recuperació.

Hem constatat, que la intervenció a través dels habitatges unipersonals extreu millors resultats que els habitatges col·lectius. Aquest fet evidencia la necessitat de generar noves formes d’intervenció de les persones en situació de carrer, ja que presenta un impacte positiu a llarg termini sobre la ciutadania i les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Segons les avaluacions del projecte en altres països, s’observa que els participants del projecte Housing First milloren substancialment la seva situació: es redueix el consum d’alcohol i drogues, en general, hi ha un increment de la motivació per a seguiments en salut mental, hi ha una major vinculació al territori (generació de relacions socials sanes) i milloren també en diverses àrees com la laboral, formativa, de salut i familiar.

Sant Joan de Déu Terres de Lleida es va obrir a finals de 2016 una nova línia d’atenció dedicada a persones en situació de sensellarisme a la ciutat de Lleida, procurant així, un habitatge digne de forma immediata, considerant-ho com un dret i com el recurs més adequat per cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones amb una ràpida porta d’entrada cap a la inclusió i la integració dins la comunitat. Durant el primer semestre del 2016, l’Ajuntament de Lleida va oferir la gestió del programa Housing First a Sant Joan de Déu Terres de Lleida a través d’un conveni en el qual es marca i defineix el model co-participatiu de gestió de 15 places que perdura fins a dia d’avui.

Per al 2021 es planteja la continuïtat de 7 pisos i l’ampliació de 8 mes.

CENTRE:

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

PERSONES BENEFICIÀRIES:

26 persones (2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Borges Blanques i Lleida

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Sensellarisme

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

63.251,85€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.