Skip to content

HOUSING FIRST - llars barcelona

Una vida perllongada al carrer porta associades moltes malalties físiques i mentals que no es poden abordar sense un entorn de seguretat i privadesa. Mitjançant els programes d’habitatges individuals de Sant Joan de Déu s'ofereix aquest espai i s'acompanya socioeducativament a les persones participants perquè puguin anar recuperant les seves capacitats. Des de fa anys apostem pel model Housing First, en el qual el participant se li ofereix un habitatge no condicionat, permanent i individual i, a canvi, es requereix el compromís d'acceptar una visita setmanal, contribuir amb una petita part al cost del lloguer, respectar la convivència veïnal i acceptar ser avaluat. La persona és el centre de la intervenció i se l’acompanya i se li dona durant el procés de recuperació.

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona va iniciar la intervenció amb persones sense llar a habitatges l’any 2007 amb el projecte Llars, un programa per a persones amb problemes de convivència i salut (addiccions i salut mental principalment) que els impedeix fer un procés d’inserció laboral normalitzada. 

Hem constatat, que la intervenció a través dels habitatges unipersonals extreu millors resultats que els habitatges col·lectius. Aquest fet evidencia la necessitat de generar noves formes d’intervenció de les persones en situació de carrer, ja que presenta un impacte positiu a llarg termini sobre la ciutadania i les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Segons les avaluacions del projecte en altres països, s’observa que els participants del projecte Housing First milloren substancialment la seva situació: es redueix el consum d’alcohol i drogues, en general, hi ha un increment de la motivació per a seguiments en salut mental, hi ha una major vinculació al territori (generació de relacions socials sanes) i milloren també en diverses àrees com la laboral, formativa, de salut i familiar.

Amb la intervenció a Barcelona, el projecte pretén, durant el 2021, mantenir els 22 habitatges actuals del programa Housing First Llars que atèn a 24 persones (20 persones soles, una parella i un nucli familiar de mare i filla) i créixer en 3 habitatges més per a poder oferir 25 habitatges i 26 places.

.

CENTRE:

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

18 persones (2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Sensellarisme

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

47.198,47€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.