Skip to content

Escola de persones cuidadores

L’Escola de Cuidadors del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va néixer el 2011 amb el propòsit d’aportar les eines necessàries per facilitar la tasca del cuidador i donar resposta a les preguntes més freqüents que sorgeixen al voltant d’una malaltia. Es tracta d’un espai de participació en el que els professionals i cuidadors interactuen, trobant un punt d’intercanvi d’experiències i de reflexió.

L’Escola es dirigeix a les unitats familiars on hi conviuen persones depenents, amb especial incidència a persones que pateixen demència, i familiars o cuidadors no professionals que exerceixen les funcions de cuidadors i que requereixen suport, orientació i formació, dedicant especial atenció a les unitats familiars amb especials dificultats socioeconòmiques.

Segons l’Estudi de les xarxes personals com a estratègia contra l’estrès en cuidadors de pacients amb demència, finançat a través de la Beca de Recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la majoria de cuidadors no disposen de la informació i/o formació necessària per dur a terme les cures adequades de la persona amb demència. A més, en la majoria dels casos existeixen situacions d’important sobrecàrrega, estrès emocional i aïllament social. Per això són necessaris programes formatius perquè el cuidador desenvolupi les seves habilitats i competències i tingui una major capacitat de decisió, un millor control dels símptomes i millor control de les complicacions. A més és important que disposi de les claus per autodetectar signes de sobrecàrrega i estrès, així com espais que l’ajudin a evitar dinàmiques d’aïllament social. Tot això, repercuteix en una major seguretat de la persona cuidada, l’increment del seu benestar i una reducció de la necessitat de recursos sociosanitaris, millorant l’eficiència del sistema d’atenció social i sanitària.

Les accions de l’Escola de cuidadors són coordinades per un equip multidisciplinari de les diferents especialitats involucrades, com són Geriatria, Psiquiatria, Neurologia, Infermeria, Treball Social, Nutrició, Qualitat, Atenció Espiritual, Comunicació i Serveis de Suport a l’Usuari. L’Escola ofereix tres tipologies d’espais formatius i d’habilitats i estratègies (sessions informatives, curs formatiu de 20h i grups d’ajuda mútua) així com un espai d’atenció directe.

CENTRE:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

PERSONES BENEFICIÀRIES:

139 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Sant Boi (Baix Llobregat)

COL·LECTIU:

Salut mental i addiccions, Famílies, Gent Gran, Dependència

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari

SUBVENCIÓ:

8.108,76€

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.