Skip to content

DONA, ARA ET TOCA A TU

El 75% de les dones amb problemes de salut mental ha patit violència en l'àmbit familiar o de parella. Quan passa això, el 42% no ho identifica com a tal i les que sí que la reconeixen i ho denuncien, no se'ls dóna credibilitat a causa del seu trastorn mental. A causa de la connexió clara i directa que existeix entre la violència masclista i els problemes de salut mental en dones i nenes, és urgent que tant en els dispositius per a l'atenció en casos de violència masclista com en els destinats al tractament de la salut mental, es realitzi un abordatge integral i específic que doni resposta a aquesta realitat.

Els serveis d’atenció comunitària a la Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu venen realitzant accions entorn de la violència de gènere i, des de l’any 2002, el Centre de Salut Mental d’Adults de Cornellà de Llobregat gestiona el projecte d’atenció a dones maltractades. 

El projecte “Dona, ara et toca a tu” vol crear el marc de reflexió, formació i atenció que possibiliti a les dones vinculades a la xarxa de serveis comunitaris d’atenció a la Salut Mental d’Adults (Centres de Salut Mental, Hospitals de Dia, Serveis de Rehabilitació Comunitària i  Clubs Socials) repensar-se en clau de gènere.

 
A través de diversos seminaris, es vol incrementar les competències tècniques de les professionals de la xarxa d’atenció comunitària a la salut mental en qüestions de gènere i de violència masclista. També es vol incrementar les competències de les dones vinculades als serveis d’atenció a la salut mental per identificar situacions de violència masclista de les que puguis estar essent víctimes. Així mateix es pretén elaborar un diagnòstic entorn de les implicacions que té, en l’atenció a la salut mental, incorporar la perspectiva de gènere i, finalment, disposar d’un equip de voluntaris/es formats/des en igualtat de gènere i aptes per acompanyar a dones víctimes de violència de gènere.

CENTRE:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

PERSONES BENEFICIÀRIES:

75 persones -professionals, usuaries i voluntaries (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallès i Castelldefels

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió social, Discapacitat, Dona, Salut mental

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari

SUBVENCIÓ:

3.829,68€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.