Skip to content

ajut econòmic d'emergència per fer front als efectes de la COVID-19

L'Associació Sant Joan de Déu Catalunya ha estat una de les entitats beneficiaries de l'ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19 convocat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Davant la crisi de la COVID-19 Sant Joan de Déu ha tingut molt clara la seva vocació i acció social i sanitària: ser al costat de qui més ho necessita per ajudar les persones en situació d’alta vulnerabilitat. I és que la crisi sanitària, social i econòmica que ha desencadenat la COVID-19 ha posat en evidència la fragilitat humana recordant-nos a tots i totes que som vulnerables, però sobretot, posant de manifest la doble fragilitat de les persones que ja vivien una situació de dificultat. 

Sant Joan de Déu ha treballat a través de quatre grans pilars: cobrir les primeres necessitats; assegurar material sanitari i de protecció pels professionals; vetllar pel benestar emocional, i apostar per la recerca biomèdica i recomençar en una nova normalitat. Hi hem destinat tots els ajuts econòmics i donacions que hem rebut gràcies a la solidaritat de tothom. 

ÀMBIT TERRITORIAL:

Catalunya

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social, Sanitari

SUBVENCIÓ:

20.000€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies