Skip to content

Activitats socials, esportives, cultural i artístiques
per a persones amb discapacitat

Els serveis socials, esportius, artístics i culturals tenen el compromís de ser espais per a les idees i per a totes les persones. Aconseguir aquest objectiu d'accessibilitat en relació al divers col·lectiu de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social, requereix mesures addicionals que garanteixin la seva participació en condicions d'igualtat en la vida cultural.

Sant Joan de Deu Terres de Lleida té necessitat de mantenir la continuïtat de serveis que facilitin l’atenció integral que demanden les 363 persones amb discapacitat acollides en el seu centre, en règim de curta/mitja/llarga estada. En aquest sentit el programa Millora de l’autonomia personal i atenció integral de les persones amb discapacitat a través de la participació en activitats socials, esportives, cultural i artístiques planteja implantar diversos programes d’inclusió comunitària fonamentat no només en les necessitats, sinó en les capacitats i inquietuds de cada persona. Tenint presents els suports que necessiti per aconseguir els seus propòsits, per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual se sentin cada dia més felices, autònomes i la societat les consideri integrades en la comunitat.

Les activitats impulsades son Multipercussió i vivenciació musical, teràpia amb animals, reforç logopèdia i estimulació cognitiva, sono teràpia, art teràpia, equinoteràpia i granja, oci inclusiu, teatre, fisioteràpia, ioga, projecte Oficis, taller Versemblant, sala multi sensorial, màgia com a eix de l’autoestima i espais exteriors multi sensorials.

CENTRE:

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

PERSONES BENEFICIÀRIES:

363 Persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Segrià i Noguera

COL·LECTIU:

Salut mental, Discapacitat, Risc d’exclusió social

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari

SUBVENCIÓ:

27.511,17€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.