Torrents d’art

TORRENTS D’ART La creació artística i la participació cultural en general son un poderós instrument rehabilitador que contribueixen amb molt de pes a donar oportunitats i facilitar la recuperació a persones amb discapacitat deguda a un Trastorn Mental Greu i/o amb rendiment cognitiu defectual. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’establir un marc […]

Continue reading

Temps d’esport: vida sana

Temps d’esport: vida sana El projecte Temps d’esport: vida sana pretén fomentar conductes i hàbits de vida saludable de persones amb discapacitat que treballen al Centre Especial de Treball El Pla, a Almacelles. La finalitat és que aquesta activitat incideixi en el seu benestar físic, mental i social, vetllant per la promoció de la salut […]

Continue reading

Programa de suport a la vida autònoma

programa de suport a la vida autònoma La situació de les persones que es troben sense llar té una dificultat afegida quan existeix una patologia mental severa de base. El programa de Suport a la Vida Autònoma de la Fundació Germà Tomàs Canet, que es realitza des de l’any 2012, ofereix un servei que inclou […]

Continue reading

Inserció Laboral per a persones amb trastorn mental

Servei d’Inserció Laboral per a persones amb trastorn mental Els Serveis d’Inserció Laboral del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (Servei d’Inserció Laboral d’Esplugues, Serveis Prelaborals de Sant Boi i El Prat de Llobregat) treballen per a facilitar la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental que volen iniciar un projecte […]

Continue reading

Programa Openllars

openllars El nombre de persones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona no ha deixat d’augmentar durant els últims anys. Segons dades del diagnòstic elaborat l’any 2018, 2.130 persones van ser ateses a equipaments específics amb caràcter temporal, com albergs o centres residencials d’inclusió, i 956 persones es troben dormint al carrer. […]

Continue reading

Llars Insula

LLARS INSULA El Programa Insula es va posar en marxa el 2019 amb l’objectiu d’abordar el problema d’accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona de persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i amb rendes baixes insuficients per assumir els costos d’accés i manteniment d’un habitatge en règim de lloguer, en el mercat […]

Continue reading

Inserció laboral per a persones en situació de sensellar

Inserció Laboral per a persones en situació de sensellar A Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona no només s’ofereix habitatge en centres residencials i pisos d’inclusió, també es fa un treball d’acompanyament biopsicosocial de les persones en situació de sensellar ateses. Accedir a una feina digna dota de major autonomia, empoderament i sentit […]

Continue reading

Housing first Llars Barcelona

HOUSING FIRST – llars barcelona Una vida perllongada al carrer porta associades moltes malalties físiques i mentals que no es poden abordar sense un entorn de seguretat i privadesa. Mitjançant els programes d’habitatges individuals de Sant Joan de Déu s’ofereix aquest espai i s’acompanya socioeducativament a les persones participants perquè puguin anar recuperant les seves […]

Continue reading

Programa d’estimulació cognitiva multimèdia

Programa d’estimulació cognitiva multimèdia Al nostre entorn, s’està produint un increment molt considerable del nombre de persones majors de 65 anys i, en especial, un gran augment del col·lectiu de població major de 80. L’envelliment és l’expressió d’un èxit humà, però també afavoreix l’aparició de malalties cròniques i degeneratives que poden produir algun tipus de […]

Continue reading

Dutxes socials (Manresa)

DUTXES SOCIALS LLAR SJD MANRESA El servei de dutxes i bugaderia social que la Fundació Germà Tomàs Canet gestiona a la Llar SJD Manresa atén les necessitats d’higiene, roba i bugaderia de les persones que ho necessiten tant de la ciutat de Manresa com de la resta de la comarca del Bages. Ofereix un espai […]

Continue reading