Millora de la Llar SJD Manresa

MILLORA DE LA LLAR SANT JOAN DE DÉU (MANRESA) La Llar SJD acull diversos serveis dedicats a l’acollida i atenció de persones en situació de vulnerabilitat. El centre té prevista la modernització de les finestres d’una part de l’equipament per tal de reduir el consum de gas i millorar la confortabilitat de les persones que […]

Continue reading

Ajut d’emergència per fer front als efectes de la COVID-19

ajut econòmic d’emergència per fer front als efectes de la COVID-19 L’Associació Sant Joan de Déu Catalunya ha estat una de les entitats beneficiaries de l’ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19 convocat pel […]

Continue reading

Llar amb suport per a joves amb trastorn mental

LLAR AMB SUPORT PER A JOVES AMB TRASTORN MENTAL El programa La meva llar té per objectiu acompanyar el procés d’emancipació de joves tutelats i extutelats amb problemàtica de salut mental i/o addiccions, els quals requereixen una intervenció psiquiàtrica i psicològica especialitzada així com una intervenció psicoeducativa. Es tracta d’una proposta innovadora, capaç d’acompanyar situacions […]

Continue reading

Cohousing senior

COHOUSING SENIOR El projecte Cohousing senior es configura com un espai residencial de cohousing per donar cobertura residencial i acompanyament social a persones grans en situació de sense llar, oferint un acompanyament integral i comunitari centrat en la persona. Segons dades de l’informe de l’Ajuntament de Barcelona Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de […]

Continue reading

Dona, ara et toca a tu

DONA, ARA ET TOCA A TU El 75% de les dones amb problemes de salut mental ha patit violència en l’àmbit familiar o de parella. Quan passa això, el 42% no ho identifica com a tal i les que sí que la reconeixen i ho denuncien, no se’ls dóna credibilitat a causa del seu trastorn […]

Continue reading

Programa de continuïtat en l’atenció a les persones grans

Programa de continuïtat en l’atenció integral a les persones grans Al nostre entorn s’està produint un increment molt considerable del nombre de persones majors de 65 anys i, en especial, un gran augment del col·lectiu de població major de 80. L’envelliment és l’expressió d’un èxit humà, però també afavoreix l’aparició de malalties cròniques i degeneratives […]

Continue reading

Tutorització de dones en procés d’inserció laboral

Tutorització de dones en procés d’inserció laboral La Fundació d’Atenció a la Dependència SJD aposta per un projecte d’inserció laboral de dones en risc d’exclusió social com a cuidadores de persones en situació de dependència en el seu domicili en condicions laborals adequades. En la nostra experiència, el perfil habitual de persona cuidadora és una […]

Continue reading

Treball social a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Treball social La pobresa infantil té importants conseqüències sobre les trajectòries vitals d’aquells que la pateixen i cal pensar que la pobresa infantil d’avui pot convertir-se en exclusió social adulta en el futur. Des de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, on s’està convençut que l’atenció a la persona malalta implica una tasca molt […]

Continue reading

Prevenció i atenció del maltracte a les persones grans

Tractem bé. Prevenció i atenció del maltractament a les persones grans Les persones grans usuàries de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, a banda de patir algun tipus de malaltia degenerativa o altres circumstàncies que afecten a la seva capacitat d’obrar i augmenten la seva dependència, se’ls afegeix la problemàtica de patir un greu aïllament […]

Continue reading