Programa de continuïtat en l’atenció a les persones grans

Programa de continuïtat en l’atenció integral a les persones grans Al nostre entorn s’està produint un increment molt considerable del nombre de persones majors de 65 anys i, en especial, un gran augment del col·lectiu de població major de 80. L’envelliment és l’expressió d’un èxit humà, però també afavoreix l’aparició de malalties cròniques i degeneratives […]

Continue reading

Tutorització de dones en procés d’inserció laboral

Tutorització de dones en procés d’inserció laboral La Fundació d’Atenció a la Dependència SJD aposta per un projecte d’inserció laboral de dones en risc d’exclusió social com a cuidadores de persones en situació de dependència en el seu domicili en condicions laborals adequades. En la nostra experiència, el perfil habitual de persona cuidadora és una […]

Continue reading

Treball social a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

Treball social La pobresa infantil té importants conseqüències sobre les trajectòries vitals d’aquells que la pateixen i cal pensar que la pobresa infantil d’avui pot convertir-se en exclusió social adulta en el futur. Des de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, on s’està convençut que l’atenció a la persona malalta implica una tasca molt […]

Continue reading

Prevenció i atenció del maltracte a les persones grans

Tractem bé. Prevenció i atenció del maltractament a les persones grans Les persones grans usuàries de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, a banda de patir algun tipus de malaltia degenerativa o altres circumstàncies que afecten a la seva capacitat d’obrar i augmenten la seva dependència, se’ls afegeix la problemàtica de patir un greu aïllament […]

Continue reading

Torrents d’art

TORRENTS D’ART La creació artística i la participació cultural en general son un poderós instrument rehabilitador que contribueixen amb molt de pes a donar oportunitats i facilitar la recuperació a persones amb discapacitat deguda a un Trastorn Mental Greu i/o amb rendiment cognitiu defectual. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’establir un marc […]

Continue reading

Temps d’esport: vida sana

Temps d’esport: vida sana El projecte Temps d’esport: vida sana pretén fomentar conductes i hàbits de vida saludable de persones amb discapacitat que treballen al Centre Especial de Treball El Pla, a Almacelles. La finalitat és que aquesta activitat incideixi en el seu benestar físic, mental i social, vetllant per la promoció de la salut […]

Continue reading

Programa de suport a la vida autònoma

programa de suport a la vida autònoma La situació de les persones que es troben sense llar té una dificultat afegida quan existeix una patologia mental severa de base. El programa de Suport a la Vida Autònoma de la Fundació Germà Tomàs Canet, que es realitza des de l’any 2012, ofereix un servei que inclou […]

Continue reading

Inserció Laboral per a persones amb trastorn mental

Servei d’Inserció Laboral per a persones amb trastorn mental Els Serveis d’Inserció Laboral del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (Servei d’Inserció Laboral d’Esplugues, Serveis Prelaborals de Sant Boi i El Prat de Llobregat) treballen per a facilitar la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental que volen iniciar un projecte […]

Continue reading

PrevenGO: prevenció i atenció a l’obesitat infantil

PrevenGO. Prevenció i atenció a l’obesitat infantil i altres complicacions socials associades L’excés de pes afecta el 35,6% dels nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2017-2018. Aquest percentatge es divideix entre el 25% que té sobrepès i el 10% que presenta obesitat. La població […]

Continue reading

Programa Openllars

openllars El nombre de persones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona no ha deixat d’augmentar durant els últims anys. Segons dades del diagnòstic elaborat l’any 2018, 2.130 persones van ser ateses a equipaments específics amb caràcter temporal, com albergs o centres residencials d’inclusió, i 956 persones es troben dormint al carrer. […]

Continue reading