Skip to content

A qui atenem?

Les situacions de pobresa i exclusió tenen a veure amb problemes estructurals de la societat, i estan molt relacionades amb les desigualtats socials, la no redistribució de la riquesa i el no reconeixement de drets.

L’exclusió social és un fenomen complex i dinàmic, en el qual influeixen molts factors i que cal abordar de forma global. És un procés progressiu de separació d’una persona respecte als seus drets socials. L’exclusió social incorpora, a la dimensió de pobresa econòmica, altres dimensions que impedeixen en el seu conjunt que la persona participi lliurement en la societat i desenvolupi els seus drets bàsics: possibilitats laborals, econòmiques, polítiques, culturals…

A Sant Joan de Déu donem suport integral a la persona atesa, cobrint les seves necessitats bàsiques i treballant perquè s’estabilitzi la seva plena autonomia i qualitat de vida, des de la llibertat i en règim d’igualtat en relació a la resta de la societat.

Creiem, també, que cal afrontar la situació i actuar en 3 fronts bàsics:

  • Polítiques socials: per un estat de benestar que garanteixi els drets bàsics.
  • Entitats socials: més tècnics i més professionals treballant en xarxa i amb gran afany.
  • Activació dels drets i desactivació de la desigualtat social: la societat en el seu conjunt ha de mobilitzar-se per exigir als seus governs la construcció d’una societat sense desigualtats socials desestibilizadores i en la que totes les persones tinguin possibilitats reals d’accés als drets bàsics.