Skip to content

àmbits d'actuació

La cultura de les cures desenvolupada per Sant Joan de Déu constitueix un exemple de sensibilitat per les atencions infermeres que ha perdurat en el transcurs de el temps.

El nostre fundador, Sant Joan de Déu, va ser innovador en la manera de tenir cura dels malalts, tant a nivell sanitari com a nivell d’organització: separant els malalts per dolències i atenent-los de manera integral, donant-los suport físic, espiritual, psíquic i social. Sant Joan de Déu es preocupava de l’altre i li donava acollida. En definitiva, oferia Hospitalitat, el valor principal de la nostra Institució. I això es traduïa en la manera d’atendre l’altre que perdura fins als nostres dies.

A Sant Joan de Déu busquem la màxima excel·lència dels nostres professionals, tant en els aspectes tècnics com en la vessant humana i donem assistència integral basada en el treball multidisciplinari. El pacient i la seva família són el centre del nostre treball.

El model assistencial dels nostres centres compagina la ciència, els avenços tècnics i la humanització des del respecte a la dignitat de la persona.

Servim donant assistència a la societat sense exclusions. Investiguem respectant els principis d’autonomia i de justícia. Afavorim i estimulem la formació dels nostres professionals per millorar la salut dels nostres pacients, de la societat i fer avançar el coneixement científic i humà.

PROJECTES:

Millora de l’autonomia i atenció integral de les persones amb discapacitat

Ajut d’emergència per fer front als efectes de la COVID-19

Llar amb suport per a joves amb trastorn mental

Dona, ara et toca a tu

Programa de continuïtat en l’atenció a les persones grans

Treball social a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

PrevenGO: prevenció i atenció a l’obesitat infantil

Programa d’estimulació cognitiva multimèdia

Tallers per a persones amb discapacitat

TEVI: Infants testimonis de violència domèstica